Väddö naturreservat norr om Fjällbacka i Bohuslän.

Reservatet innehåller olika miljöer som alla påverkas starkt av närheten till havet.

Biologi 7-9 Del 3

En hållbar utveckling 138-149

Sid 138-139 Inledning
       
Sid 140-141 Naturbruk
 

 
 
Sid 142-143 Det odlade landskapet
 

 
Sid 144-145 Skogsbruk
 
 
       
Sid 146-147 Bevara naturen