I åar och bäckar varierar vattenflödet under året. Snösmältning och kraftiga regn får vattnet att stiga.
Växtligheten vid stränderna hålls undan.
Örekilsälven Munkedal, Bohuslän

Biologi 7-9 Del 3

Sötvatten 100-113

Sid 100-101 Inledning

   

Sid 102-103

Näringsnivå

 

 

   
       

Sid 104-105 Året runt i insjön

 

 

 

 
 

Sid 106-107 Strömmande vatten

     
       

Sid 108-109 Myrar är våta ekosystem på land

 
     

Sid 110-111 Ekosystemtjänster från sötvatten

   
       

Sid 112-115 Hoten mot sötvattnet