Näringsfattiga skogsmarker omger Sommen. Liten mängd näring leder till låg produktion i sjön och till ett jämförelsevis fattigt djurliv. Vissa arter är anpassade till en näringsfattig miljö och förvinner om näringsmängden ökar i sjön.
Sommen, Östergötland

Biologi 7-9 Del 3

Sötvatten 100-113

Sid 100-101 Inledning

   

Sid 102-103

Näringsnivå

 

 

   
       

Sid 104-105 Året runt i insjön

 

 

 

 
 

Sid 106-107 Strömmande vatten

     
       

Sid 108-109 Myrar är våta ekosystem på land

 
     

Sid 110-111 Ekosystemtjänster från sötvatten

   
       

Sid 112-115 Hoten mot sötvattnet