Gödsling av åkermark är nödvändigt för att få en hög produktion av mat. Samtidigt kan all näring som tillförs inte tas upp av växterna på åkern. Följden blir att näringen förs ut i åar och sjöar. Övergödning uppstår när växterna i de miljöerna får onaturligt mycket näring.

Biologi 7-9 Del 3

Sötvatten 100-113

Sid 100-101 Inledning

   

Sid 102-103

Näringsnivå

 

 

   
       

Sid 104-105 Året runt i insjön

 

 

 

 
 

Sid 106-107 Strömmande vatten

     
       

Sid 108-109 Myrar är våta ekosystem på land

 
     

Sid 110-111 Ekosystemtjänster från sötvatten

   
       

Sid 112-115 Hoten mot sötvattnet