Kärr och mosse finns ofta ihop.
Mossen nås endast av vatten från nederbörd som faller på mossen. Regnvatten innehåller ytterst små mängder mineralämnen. Kärr nås av näringsrikare vatten från omgivande mark.

Biologi 7-9 Del 3

Sötvatten 100-113

Sid 100-101 Inledning

   

Sid 102-103

Näringsnivå

 

 

   
       

Sid 104-105 Året runt i insjön

 

 

 

 
 

Sid 106-107 Strömmande vatten

     
       

Sid 108-109 Myrar är våta ekosystem på land

 
     

Sid 110-111 Ekosystemtjänster från sötvatten

   
       

Sid 112-115 Hoten mot sötvattnet