Det är nästan tomt på vatten i älven. Kraftverket vid Harsprånget är det vattenkraftverk som producerar mest elenergi i Sverige. I älvfåran nedanför dammen finns numera inte mycket vatten.
Harsprånget, Stora Lule älv

Biologi 7-9 Del 3

Sötvatten 100-113

Sid 100-101 Inledning

   

Sid 102-103

Näringsnivå

 

 

   
       

Sid 104-105 Året runt i insjön

 

 

 

 
 

Sid 106-107 Strömmande vatten

     
       

Sid 108-109 Myrar är våta ekosystem på land

 
     

Sid 110-111 Ekosystemtjänster från sötvatten

   
       

Sid 112-115 Hoten mot sötvattnet