Näring för växter är kemiska föreningar med de grundämnen växter behöver. Det är främst grundämnena kol, syre och väte som bygger upp växter. Övriga ämnen finns lösta i vattnet som växterna suger upp. Markens innehåll av ämnen avgör hur mycket mineralämnen växterna kan ta upp.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37