Atomer rör sig i kretslopp. De grundämnen som binds i kolhydrater vid fotosyntesen frigörs vid förbränningen. Samma atomer återanvänds och växlar mellan olika kemiska föreningar.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37