Syrets kretslopp sker genom fotosyntes och förbränning. Växterna tar upp vatten och koldioxid för sin fotosyntes. Vid fotosyntesen bildas syrgas och kolhydrater. Syrgas används av alla organismer vid förbränning. Vid förbränningen bildas vatten och koldioxid, som växterna kan använda.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37