En näringspyramid visar hur mycket organismer som finns på de olika nivåerna. Mängden växtätare kan inte vara lika stor som mängden växter eftersom en del av energin används. Pilarna visar hur energi och näring förs vidare.
De gula pilarna visar energi som förloras.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37