Halten av miljögifter ökar mot toppen av näringspyramiden. Gifterna bryts inte ned utan blir kvar i djurens organ.
Mängden gifter ökar under djurens liv eftersom de finns i allt som äts. En säl lever längre än en sill och samlar på sig mer gifter för varje år.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37