Kolets kretslopp
Växterna tar in koldioxid och bildar kolhydrater. Djur och växter förbränner kolhydrater för att få energi och släpper då tillbaka kolet till atmosfären som koldioxid. När ved och andra bränslen eldas bildas också koldioxid. Koldioxid löser sig i vatten och bildar kolsyra. I kalksten ingår kolatomer.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37