En malaisefälla används för att fånga insekter. Insekterna stöter på ett nät i mitten av fällan och söker sig uppåt. Högst upp finns en behållare som samlar upp insekterna. Artbestämning sker sedan inomhus.
Station Linné på Öland bedriver ett projekt över hela landet med fällor för att utforska den svenska insektsfaunan. Flera nya arter har hittats med hjälp av fällorna.

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25