Mikroskop och luppar används för att förstora detaljer. En lupp som är lätt att bära med sig i naturen förstorar 10 - 20 gånger. Ett mikroskop kan ge upp till 1000 gångers förstoring.

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25