Anatomiska teatern i Uppsala användes på 1600-talet vid dissektioner och undervisning i medicin. Döda kroppar skars upp för att studera hur de såg ut inuti. Sådana undersökningar gjorde att nya organ upptäcktes. Ett exempel är lymfkärlen som ingår i blodomloppet.
Gustavianum, Uppsala

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25