Tillväxt kräver energi som de flesta växter får från solen. Tallört saknar förmåga till fotosyntes, och tar energirika ämnen från andra växter.

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25