Almar dör av almsjuka. Nya sjukdomar sprids och biologisk kunskap behövs för att begränsa skadorna. Almsjuka är en svampsjukdom som sprids med skalbaggar.

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25