Två närbesläktade arter kan vara mycket lika. Gransångare (vänster) är mycket lik lövsångare (höger). Arterna kan skiljas åt genom färgskillnaden i fjäderdräkten och de mörka benen hos gransångaren. Om fåglarna sjunger är de lätta att skilja åt.

 

Länkar till läten, gransångare och lövsångare

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25