En nykläckt tofsvipa behöver bara några korta sommarveckor för att växa upp till en vuxen, flygande individ. Snabb tillväxt är viktig hos många arter eftersom de är lätta byten när de är unga.

Biologi 7-9

Biologi som vetenskap 6-25

Sid 6-7

   
 

 

     
Sid 8-11

   
 
 
Sid 12-13

   
 
Sid 14-15    
   
       
Sid 16-19    
 
 
   
   
Sid 20-25